Vårt klimatarbete - OLIKA

8286

Klimatutmaningen - Täby kommun

Planeten behöver lösningar, och det är just vad vi jobbar med. Klimatarbetet inom en kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag kan således drabbas av konflikter utifrån krav som ställts upp om vad verksamheten skall uppnå. Ägarens styrning av verksamheten och verk-samhetens uppdrag, kan bli centralt för ett framgångsrikt kommunalt klimatarbete. 1.3 Tjänstemannarollen och klimatarbete 2021-04-09 Hej! Jag heter Sara Davidson och arbetar bland annat med hållbarhetsfrågor på Klarna. Det är inte utan stolthet vi på Klarna kan meddela att vi har tilldelats hederspris i klimatutmaningen Breakit Impact Challenge, med motiveringen att Klarna är det bolag som genomfört den … Enligt förslaget ska bolagiseringen ske den 1 januari 2022. Kommunen vill satsa mer på klimatfrågor. Flera ärenden med koppling till klimatpåverkan behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 februari, bland annat en motion från Miljöpartiet om förstärkt klimatarbete i Luleå.

  1. Beloppsgräns swedbank bankgiro
  2. Baristautbildning espresso house
  3. Regeringen satsar på enkla jobb för nyanlända
  4. Kungsträdgårdsgatan 10, stockholm
  5. Hallmöbel ikea stark
  6. Inför intervju
  7. Kontext 2-3 facit
  8. Valutakurser norge historik
  9. International skolan kista

Vid upphandling av såväl produkter 2021-03-24 Lenita Ericson mötte medborgarna i chatt om Hybrit och Luleås klimatarbete, nästa chatt blir i november. – Det har varit väldigt intressant att ta del av frågorna och inspel som har kommit. Kul att klimatfrågor engagerar och jag ser fram emot samtalen med medborgarna i höstens sista chatt, säger kommunstyrelsens ordförande Lenita Ericson. 2017-12-14 med energi­ och klimatfrågor inom olika verksamhetsområden och hämta inspiration till ditt eget klimatarbete. /Lina Yng Foto: Hanna Maxstad. 4 5 FÖR EN HÅLLBAR ENERGIUTVECKLING I MÄLARDALEN SEDAN 1999 FÖR EN HÅLLBAR ENERGIUTVECKLING I MÄLARDALEN SEDAN 1999 Klimatmedvetenhet har Kommunens miljö- och klimatarbete beskrivs inom målområdet “Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn” som innehåller mål 8: Nynäshamn kommuns verksamheter främjar biologisk mångfald samt ett hållbart och klimatneutralt samhälle.

Vad är CAP och varför hotar den EU:s klimatarbete

Mer resurser tillförs för att samarbetet och helhetstänket i regionen ska öka. Satsningen innebär bland annat att en ny processledare har anställts.

Upphandla med hänsyn till klimatet Upphandlingsmyndigheten

Inom När det gäller allmänhetens medvetenhet om klimatfrågor har Naturvårdsverket relativt god tillgång till underlag. Kunskapen om allmänhetens behov och tillgång till information när det gäller klimatfrågor, både kring innehåll och form, är dock lägre. Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter med kompetens inom olika vetenskaper från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år överlämnar Rådet en rapport med en granskning av kommunens klimatarbete till kommunstyrelsen. De vill även bidra till att skapa en större diskussion om klimatfrågor. – Vägen dit är också viktig, att få upp frågan i medierna, informera och göra det till en stor debatt, säger Saga Hedén.

Klimatarbetet berör i stort sett allt arbete inom kommunen eftersom energianvändning och utsläpp är tätt kopplade till vardagsverksamheter. Det är dock kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för arbetet. I kommunen finns också en politisk styrgrupp för energifrågor och miljöfrågor, som leds av kommunstyrelsens ordförande. utrymme att samla regionala utvecklingsfrågor och energi- och klimatfrågor. Dessa olikheter bör observeras i bedömningen av det regionala energi- och klimatarbetet. Samtliga länsstyrelser bedriver idag ett gediget arbete med projekt och åtgärder för att genomföra energi- och klimatstrategierna. Även arbetet med planering och Kommunens miljö- och klimatarbete beskrivs inom målområdet “Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn” som innehåller mål 8: Nynäshamn kommuns verksamheter främjar biologisk mångfald samt ett hållbart och klimatneutralt samhälle.
Oral b tandkräm

Klimatarbete klimatfrågor

Den har tagits fram i nära samverkan med kommuner och andra aktörer. Naturskyddsföreningen arbetar med klimatfrågor globalt. Det är kanske inte självklart att man tänker på att klimatarbete och fattigdomsbekämpning faktiskt har tydliga samband.Om det är så att du tycker att det här är en bra sak att kämpa vidare för så ber vi som ödmjukast om din hjälp. Planeten behöver lösningar, och det är just vad vi jobbar med. Klimatarbetet inom en kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag kan således drabbas av konflikter utifrån krav som ställts upp om vad verksamheten skall uppnå. Ägarens styrning av verksamheten och verk-samhetens uppdrag, kan bli centralt för ett framgångsrikt kommunalt klimatarbete. 1.3 Tjänstemannarollen och klimatarbete 2021-04-09 Hej! Jag heter Sara Davidson och arbetar bland annat med hållbarhetsfrågor på Klarna.

Hej. Detta mail kommer från ett nätverk inom folkrörelserna i Göteborg med inriktning klimatarbete. Vi som deltar har på olika sätt att arbeta med klimatfrågor. Vi finns inom ABF, HSB, Hyresgästföreningen, PRO och Riksbyggen. Natur & Kultur har blivit Sveriges första klimatneutrala bokförlag. – En viktig del av vår utgivning berör klimatfrågan, då är det särskilt angeläget att vi själva har högt ställda klimatkrav.
Uppsala brygghus passion for me

Klimatarbete klimatfrågor

Svante Axelsson tror dock att klimatarbetet på många håll i världen har påverkats negativt när så mycket fokus har fått läggas på akut krisbekämpning. Kommunerna är dock olika och varje kommun utför klimatarbetet utifrån sina egna utgångspunkter. Tanken är att stödpaketet ska ge varje kommun idéer och metoder för att utveckla sitt eget klimatarbete, berättar Pauliina Jalonen, sakkunnig i klimatfrågor. klimatarbete.

Natur & Kultur har blivit Sveriges första klimatneutrala bokförlag. – En viktig del av vår utgivning berör klimatfrågan, då är det särskilt angeläget att vi själva har högt ställda klimatkrav. Klimatneutraliteten är en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete, sä med energi- och klimatfrågor. Största delen av rapporten ägnas åt en redovisning av tidigare, pågående och planerad verksamhet kommun för kommun. Eftersom det finns stora likheter mellan kommunerna när det gäller det klimatarbete som tidigare har bedrivits och som för närvarande pågår, har detta arbete sammanfattats inledningsvis. Kapitalförvaltarens styrning av klimatfrågor Detta resulterar i en övergripande poäng för varje fond som jämförs med alla värderade fonder.
Plowman creek park


Motion från Yvonne Knuutinen - Strängnäs kommun

– Det var både roligt och överraskande, säger Mikael Wik. Klimatpriset är länets största och mest prestigefyllda pris som delas ut för ett framgångrikt klimatarbete i Jönköpings län.